Select Page

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу  члана 63. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 30/2018), члана 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде („Службени лист општине Пландиште“ бр. 8/2022), Општинско веће општине Пландиште,  дана 13.05.2022. године расписује, ЈАВНИ ПОЗИВ за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији општине Пландиште.

Комплетан текст Јавног позива можете преузети овде.

Пријавни формулар са Изјавама можете преузети овде.

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ НА ПОРОДИЧНИМ КУЋАМА И СТАМБЕНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

 

Комплетан текст Јавног конкурса можете преузети овде.

Прилог 1 – пријавни образац можете преузети овде.

Прилог 2 – листу привредних субјеката можете преузети овде.

Прилог 3 – Правилник о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова можете преузети овде.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова („Службени лист општине Пландиште“ број 15/2021), Општинско веће општине Пландиште расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ. У оквиру реализације Програмa финансирања активности и мера унапређења ефикасног коришћења енергије у 2021. години о финансијској подршци домаћинствима у процесу енергетске санације за 2021. годину (у даљем тексту Програм), а у складу са тачком 6. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова (у даљем тексту: Правилник), расписује се Jaвни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима на територији  општине Пландиште.  Мера енергетске санације у домаћинствима предвиђена Правилником, спроводи се кроз сарадњу са привредним субјектима, који се баве набавком и уградњом столарије која је предвиђена наведеном мером, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији општине Пландиште. Крајњи корисници који остваре право на суфинансирање могу ангажовати привредне субјекте искључиво са листе привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива. Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији општине Пландиште.

Комплетан текст Јавног позива можете преузети овде.

Пријавни формулар са Изјавама можете преузети овде.

Критеријум и начин бодовања за оцену пријаве привредних субјеката можете преузети овде.

ВАЖНО!!!

ПОЈАШЊЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ СУБЈЕКТЕ

Појашњење прихватљиве јединичне цене за меру 1. (уградња фасадне столарије).

У јавном позиву је дефинисана прихватљива јединична цена по м² за прозоре, балконска и улазна врата и то НИЈЕ МАКСИМАЛНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА.

Јединична цена коју понуде привредни субјекти МОЖЕ бити већа од  цене дате у јавном позиву. Квалификоваће се и привредни субјекти који дају већу цену. ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА НИЈЕ ОГРАНИЧЕНА.

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

О Аутору

Aрхивa: