ИЗВЕШТАЈ СА 33. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УСВОЈЕН ЧЕТВРТИ РЕБАЛАНАС БУЏЕТА

Почетком децембра у Пландишту је успешно одржана  33. седница Скупштине општине Пландиште. Седницом је председавао председник СО Pландиште, Ендре Сабо. На дневном ред седнице укупно је било 9 тачака.

Одборници су на последњој, 33. Седници СО Пландиште  прво размaтрали и усвојили  Пословник Скупштине општине Пландиште. У оквиру ове тачке је речено да је нови Пословник рађен због измена у Закону о локланој самоуправи а које се тичи сталних радних тела , због нових надлежности и нових назива. Након тога,  разматран и усвојен је Извештај о извршењу Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2019. годину за период јануар-септембар 2019.године.У оквиру ове тачке је речено да је Извешај рађен по смерницама које су добијене од Министарства финансија . За првих 9 месеци , извршење буџета општине Пландиште је текло према планираној динамици. За првих девет месеци, текући приходи су били у износу од 412.999.000,00 динара што чини 60,47% укупног буџета. Расходи, за исти период били су 409.543.000,00 динара , односно 59,19% од укупног буџета што значи да је у том периоду Општина остварила суфицит у износу од 17.042.000,00 динара. Након тога, одборници су усвојили Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину (четврти допунски буџет). Известилац је у вези са овом тачком рекао да је до измене дошло захваљујући већем приливу средстава у износу од 15.652.255 ,00 динара тако да су укупни приходи и примања  који су остварени по основу продаје нефинансијске имовине повећани са 692.143.167 динара на 710.595.255,00 динара. Како је речено, највећи расходи појавили су се код Дома здравља, око 5 милиона динара за обавезе према дуговањима Апотеке.

На последњој, 33. Седници СО Пландиште, одборници су усвојили Одлуку о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја миграната на територији општине Пландиште за период 2019-2023.године. У вези са овом тачком дневног реда реченео је да нови Акциони план урађене пошто је истекао стари. Акциони план за унапређење положаја миграната на територији општине Пландиште за период 2019-2023.године представља локални акциони документ у коме је јасно исказана спремност Општине  да допринесе повећаној интеграцији и смањењу сиромаштва избеглих и интерно расељених лица, као и повећању знања и грађанске свести становника неформалних и нехигијенских насеља на територији Општине. Општина, истовремено показује спремност за реализацију пројеката и планова  који су представљени у специфичним циљевина Локалног акционог плана.

Након тога одборници су гласали за доношење Решења о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације општине Пландиште, Решења о именовању чланова Локалног савета родитеља општине Пландиште, Решења о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште  а након тога и Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште.

33. седници СО Пландиште присуствовали су председик и заменик председника општине, Јован Репац, Горан Доневски, заменик председника СО, Владан Младеновић, секретср СО, Золтан Ковач и начелница Општинске управе, Александра Мак Одавић.

Scroll to Top