ИЗВЕШТАЈ СА 55. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УСКОРО ЈАВНА РАСПРАВА О БУЏЕТУ ЗА 2022.

Педесет пета седница Општнског већа општине Пландиште одржана је у четвртак, 18.11.2021. године.

На дневном реду седнице којом је председавао Јован Репац, председник општине Пландиште у чијем раду је учествовало свих 7 већника, укупно је било 6 тачака.

Чланови Већа прво су разматрали Извештај о извршењу буџета општиине Пландиште за период јануар-септембар 2021. године. У овом периоду, према речима известиоца, остварен је већи суфицит у односу на шестомесечни извештај и то је сада 61 милион 171 хиљада динара. Укупни приходи буџета у овом периоду износили су 430 милиона 132 хиљаде динара, односно 77,15% од планираног износа буџета за 2021. годину. Расходи су били у висини од 368 милиона 961 хиљада, односно 58,54% од износа планираних расхода. Суфицит је у износу од 61 милион 171 хиљаде динара.

Након тога утврђен је предлог Одлуке о трећим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2021. годину (Трећи ребаланс). Известилац по овој тачки је рекао да се Oдлука о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2021. годину састоји од 4 извора финасирања, од буџета, трансфера од других нивоа власти, нераспоређеног вишка прихода из ранијих година и неутрошених средстава донације из ранијих година. Према Трећем ребалансу буџета општине Пландиште за 2021. годину, укупни приходи и примања су 652.098 хиљада динара колико су и расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине.

Већници су на последњој седници дискутовали и о организовању Јавне расправе о Нацрту Одлуке о буџету општине Пландиште са Предлогом Програма јавне расправе. У оквиру ове тачке је речено да ће Јавна расправа о Нацрту Одлуке одржати од 10.11.2021. године до 03.12.2021. године. Нацрт ће бити представљен и на Округлом столу који ће се организовати 26.11.2021. године у малој сали СО Пландиште са почетком у 12,00 сати у присуству председника и заменика председника општине Пландиште. Нацрт буџета предвиђа буџет за 2022. годину у висини од 575 милиона динара.

На 55. седници Општинског већа већници су утврђивали и предлог Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини која броји 10 чланова. Након тога разматрано је 4 захтева за накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња.

Осим већника, седници су присуствовали Душан Ћурчић, заменик председника Општине, члан Већа по функцији, Горан Доневски, председник СО Пландиште и Александра Одавић Мак, начелница Општинске управе општине Пландиште.

Све одлуке донете су једногласно.

Scroll to Top