OБАВЕШТЕЊЕ О УРАЂЕНОМ НАЦРТУ ИНТЕГРИСАНЕ ДОЗВОЛЕ

Обавештава се заинтересована јавност да је Oпштинска управа општине Пландиште, урадила нацрт интегрисане дозволе за оператера „ХАЈДУЧИЦА“ АД Хајдучица,  улица Валентова 1, за рад постројења фарме бројлера и обављање активности узгоја живине-бројлера, на локацији фарме Хајдучица к.п. бр. 1702 КО Хајдучица, општина Пландиште. (број нацрта решења 501-1/2021-02-IV од 18.01.2021. године).

Увид у нацрт интегрисане дозволе може се извршити у просторијама Oпштинске управе општине Пландиште, Пландиште, ул. Војводе Путника 38, канцеларија број 14, сваког радног дана од 10-13 часова, или на сајту Општине Пландиште www.plandiste-opstina.rs,  у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

Такође, заинтересована јавност може доставити мишљење на урађен нацрт интегрисане дозволе овом органу у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења у складу са чланом 12., став 6. Закона о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине.

Решење можете погледати овде.

Scroll to Top