ИЗВЕШТАЈ СА 83. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ЗАВРШНОГ РАЧУНА ЗА 2021. ГОДИНУ

Осамдесет трећа (83.) седница Општинског већа општине Пландиште одржана је у четвртак, 23.06.2022. године.

На дневном реду последње седнице укупно 41 тачка. Седницом је председавао председник Општине, Јован Репац. Већници су прво разматрали предлог Одлуке о Завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2021. годину. У оквиру ове тачке је речено да је Одлука акт којим локална скупштина за сваку буџетску годину утврђује укупно остварена примања која се састоје од пореза, донација, трансфера и осталих прихода и издатака буџета који се састоји од текућих расхода, добара и услуга, субвенција, буџетских трансфера, социјалних трансфера и остало. У периоду јануар-децембар 2021. године, Општина Пландиште је остварила буџетски суфицит у износу од 52.155,оо динара.

Након тога већници су усвојили предлог Одлуке о усвајању етичког кодекса функционера локалне самоуправе. Разлог за усвајање кодекса јесте нови кодекс који је СКГО увојила а који треба да се усвоји и у локалним самоуправама. Етички кодекс функционера се састоји из 12 етичких начела. Већници су затим утврдили Предлог одлуке и измени Оснивачког акта Културно-образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште. На дневном реду 83. седнице Општинског већа били су и извештаји о раду и финасијском пословању за 2021. годину, Историјског архив Бела Црква, Народне библиотеке Пландиште, Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште, Дома здравља „1. октобар“ Пландиште, Центра за социјални рад Пландиште, Црвеног крста Пандиште, ОШ „Доситеј Обрадовић“ Пландиште, „Јован Стерија Поповић“ Велика Греда и ОШ „Јован Јoвановић Змај“ Хајдучица и Предшколске установе „Срећно детињство“.

Већници су одлучивал и о Извештајима о раду и финансијским извештајимa за прошлу годину свих месних заједница, МЗ Банатски Соколац, МЗ Барице, МЗ Велика Греда, МЗ Велики Гај, МЗ Дужине, МЗ Јерменовци, МЗ Купиник, МЗ Маргита, МЗ Марковићево, МЗ Милетићево, МЗ Пландиште, МЗ Стари Лец и МЗ Хајдучица као и о Извештају о раду Савета за здравље општине Пландиште и о имплементацији Плана јавног здравља о спроведеним активностима у 2021. години. Након тога је утврђено шест предлога Решења о отуђивању непокретности јавне својине, четири у Пландишту и по једно решење у Дужинама и Купинику. Већници су утврдили и предлог Решења за измену Решења Министараства пољопривреде, шумарства и водопривреде као и предлог Решења о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације и Предлог закључка Процене ризика од катастрофа општине Пландиште.

На последњој, 83. седници Општинског већа разматрани су и усвојени и предлози Решења који се тичу праћења буке, квалитета ваздуха на територији општине Пландиште и образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације. Последња тачка била су текућа питања. Осим већника, седници су присуствовали Душан Ћурчић, заменик председника Општине, члан Већа по функцији, Горан Доневски, председник СО Пландиште и Александра Одавић Мак, начелница Општинске управе. Све одлуке донете су једногласно.

Scroll to Top