РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА који се позивају на тестирање и разговор и ДОКУМЕНТАЦИЈА коју је потребно предати приликом доласка на тестирање и разговор.