ИЗВЕШТАЈ СА 9. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

УСВОЈЕН ЗАВРШНИ РАЧУН И ПРВИ РЕБЕЛАНС БУЏЕТА

Данас је у Сали биоскопа КОЦ-а одржана Девета седница Скупштине општине Пландиште. У раду седнице којом је председавао Горан Доневски, председник  СО Пландиште учествовало је 15 одборника.

Пре усвајања дневног реда, председник је предложио допуну са једном тачком која се односи на измену Финансијског плана ОШ “Јован Стерија Поповић“ Велика Греда због добијених средстава за реализацију пројекта „Текуће поправке и одржавање објекта ОШ “Јован Стерија Поповић“ Велика Греда. И председник Одборничке групе „За боље Пландиште, адвокат Лукић Данило“ је предложио допуну дневног реда, са две тачке, које одборници нису усвојили.

Одборници  су  на овој седници прво усвојили Одлуку о завршном рачуну буџета општине Пландиште за 2020. годину. У оквиру ове тачке је речено да су укупни приходи и  примања са пренетим средствима били преко 561 милион динара а да су и укупни расходи и издаци буџета општине Пландиште у 2020. години износили преко 543 милиона  динара, тако да је суфицит у прошлој години износио 17.857 милиона динара.

Што се тиче Одлуке о правим изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2021. годину (Први ребаланс), известилац по овој тачки је рекао да се буџет коригује навише, захваљијући  већем приливу средстава од планираних у овом периоду, и то од закупа државне пољопривредног земљишта, од капиталних наменских трансфера АПВ и од пореза на зараде. Укупан буџет општине Пландиште, првим ребалансом је  нешто више  од 665 милиона динара.

У вези са  Одлуком о ослобађању од обавезе плаћања накнаде за коришћење јавних површина на територији општине Пландиште речено је да се утврђује ослобађање обавезе плаћања накнада коришћења јавних површина за 2020.и 2021. годину, у циљу пружања помоћи у санирању негативних последица које трпе привредни субјекти, насталих услед болести Covid-19. Након тога, одборници су разматрали и изгласали Одлуку о условима и мерама за уклањање објеката, Одлуку о стављању ван снаге Одлуке о оснивању Локалног савета за запошљавање која са Скупштине прелази у надлежност Општинског већа, Решења о измени Решења о образовању Штаба за ванредне ситуације који трпи измену због тога што је, због смрти директора,  именован нови в.д.  директор ЈП “Полет“ Пландиште.

На 9. седници СО Пландиште изгласано је Решење о давању сагласности на Извештај о раду Савета за здравље општине Пландиште за период јануар-децембар 2020. године и Решење о давању сагласности на Извештај о имплементацији Плана јавног здравља општине Пландиште за 2020. годину. Након тога разматрани су  Извештаји о раду и финансијском пословању за 2020. годину  и изгласана  Решења о давању сагласности на Извештаје о раду и Извештаје о финансијском пословању  Историјског архива Бела Црква, Народне библиотеке Пландиште у оквиру којег је речено да се у прошлој години набављено 1329 књига, да има 1612 чланова и да је у прошлој години посетило 5126 посетилаца. Изгласана су и  Решења и за  Културно-образовни центра „Вук Караџић“ Пландиште, Дом здравља “1.Октобар“ Пландиште, Центар за социјални рад Пландиште и за Црвенои крст Пландиште. За Предшколску установу „Срећно детињство Пландиште“ и ОШ “Доситеј Обрадовић“ Пландиште, ОШ “Јован Стерија Поповић“ Велика Греда и ОШ “Јован Јовановић Змај“ Хајдучица, већници су разматрали њихове Финансијске извештаје а након тога су утврђивани предлози Решења о давању сагласности на Извештаје за период 01. јануар – 31. децембар 2020. годину.

Такође, одборници су  на 9. седници СО Пландиште изгласали и Решања о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај свих  месних заједница Општине Пландиште (МЗ Банатски Соколац, МЗ Барице, МЗ Велика Греда, МЗ Велики Гај, МЗ Дужине, МЗ Јерменовци, МЗ Купиник, МЗ Маргита, МЗ Марковићево, МЗ Милетићево, МЗ Пландиште, МЗ Стари Лец и МЗ Хајдучица)  за 2020. годину.

Осим одборника, седници су присуствовали Јован Репац, председник Општине Пландиште, и Александра Одавић Мак, начелница Општинске управе општине Пландиште.

Осим Одлуке о ослобађању од обавезе плаћања накнаде за коришћење јавних површина на територији општине Пландиште која је донета једногласно, све остале одлуке донете су одборничком већином.

 

Scroll to Top