ИЗВЕШТАЈ СА 94. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Последња 94. седница Општинског већа општине Пландиште којом је председавао председник Општине, Јован Репац, одржана је 27.12.2018. године. На дневном реду последње седнице било је 7 тачака.

После усвајања записника са 93. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници су прво разматрати и усвајати Предлог Решења о усвајању годишњих планова инспекцијског надзора за 2019. годину над пословима из изворне надлежности општине Пландиште. У оквиру ове тачке је речено да су предложени планови:Комуналне инспекције у саставу Службе за инспекцијеске послове Општинске управе општине Пландиште, Инспекције за друмски саобраћај и Инспекције за саобраћај и путеве у саставу Службе за инспекцијске послове Општинске управе општине Пландиште и Инспекције наплате.

Након тога већници су одлучивати и једногласно усвојили Предлог Решења о утврђивању висине регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са подручја oпштине Пландиште који свакодневно путују од места становања до места школе за период јануар-јун 2019. године. Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 5000,00 динара од цене коју наплаћује овлашћени превозник, умањену за комерцијани попуст за све релације са суседним општинама (Алибунар, Вршац, Сечањ), Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 4000,00 динара од цене коју наплаћује овлашћени превозник, умањену за комерцијани попуст за релацију Маргита-Вршац и Јерменовци-Алибунар, Општина ће сносити трошкове месечних карата изнад 2500,00 динара од цене коју наплаћује овлашћени превозник, умањену за комерцијани попуст за све релацију са суседним општинама за јануар и јун 2019. године и Општина ће сносити трошкове месечних карата у висини од 30% од цене коју наплаћује овлашћени превозник, умањену за комерцијани попуст за све релације ван суседних општина (Београд, Панчево, Зрењанин).

Једногласно је усвојен и Предлог Решења о утврђивању висине регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са подручја oпштине Пландиште који повремено/викендом путују од места становања до места школе за период јануар-јун 2019. године која је 30% од цене повремених/викенд карата које наплаћује овлашћени превозник. Ученици завршних година остварују ова права за период јануар-мај 2019. године. Након тога, већници су усвојили и Предлог Решења о одобравању и финансирању програма у области спорта.

            Претпоследња и последња тачка сазива нове 94. седнице Општинског већа су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица а након тога и текућа питања.

Scroll to Top