ЈАВНA НАБАВКА УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ИС ЛПА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПЛАНДИШТЕ

На основу тачке II одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 4-184/2020-01-IV године, Општинска управа Пландиште позива Институт Михајло Пупин д.о.о. Волгина 15, 11060 Београд да поднесе понуду у поступку јавне набавке услуга – Одржавање информационог система ИС ЛПА за потребе Општинске управе Пландиште.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања можете преузети овде.

Обавештење о обустави поступка можете преузети овде.

Одлуку о обустави поступка можете преузети овде.

 

Scroll to Top