Za sufinansiranje opštine u IPA projektu 1 milion

Pokrajinski sekretarijat za međuregionalnu saradnju raspisao je konkurs za sufinansiranje projekata koji su odobreni i finansirani iz Findova Evropske unije, iz takozvanih IPA fondova. Na ovaj konkurs je konkurisala i opština Plandište pošto je ispunjavala uslove konkursa i ima odobren projekat prekogreanične saradnje sa opštinom Deta, kao partnerskom opštinom. Pokrajina je opštini Plandište za sufinansiranje projekta Centar podrške razvoju malih i srednjih preduzeća opština Plandište i Deta dodelila sredstva u iznosu od 1.000.000 dinara. Sredstva treba da se utroše na planirane aktivnosti do kraja 2011. godine.

Scroll to Top