Izveštaj sa 30-te sednice Skupštine opštine

Po rečima Radeta Klašnje, predsednika odborničke grupe DS u Skupštini opštine Plandište i prvog na listi predlagača za izmenu dnevnog reda zakazane skupštine,  juče je odbornička većina, 12 odbornika SO Plandište održalo nastavak prekinute 30. sednice Skupštine opštine koja je započeta u petak, 5. novembra. Klašnja je rekao da su ovi odbornici, u pismenoj formi, tražili da se prekinuta sednica nastavi, 9. novembra u 10 sati i da o tome budu obavešteni svi odbornici. Pošto zahtevu nije udovoljeno, 12 odbornika je juče nastavilo prekinutu 30. sednicu SO Plandište koja je radila po dnevnom redu koji je bio predložen u redovnom sazivu sa novih 17 tačaka koji je ovaj odbornički blok tražio a koje su pojedinačno bile usvojene i odnose se na razrešenje i imenovanje opštinskog rukovodstva, rekao je Klašnja.

Na jučerašnjoj sednici odbornička većina je razrešila i imenovala novo opštinsko rukovodstvo i izmenila Opštinsku izbornu i Imunitetno mandatnu komisiju. Za predsednika Skupštine opštine je izabran Danilo Lukić, za predsednika opštine Goran Latković a za zamenicu predsednika opštine Vesna Jaćović. Što se redovnog saziva tiče, usvojeno je prvih pet tačaka, odnosno 6, sa zapisnikom sa prethodne sednice, među kojima su bile Predlog odluke o usvajanju Plana detaljne regulacije za vetrogeneratorsko polje „Plandište 1“ i Predlog odluke o pristupanju izradi Plana detalje regulacije bloka br. 3 u Plandištu, proširenje groblja. Skupštinska većina se odrekla dnevnica u korist postradalih u zemljotresu u Kraljevu. Klašnja je rekao i to, da su glasački listići bili neovereni zato što je načelnica opštinske uprave, Gordana Maričić rekla da je pečat odneo predsednik opštine, Zoran Vorkapić i da je predsednica Skupštine opštine Plandište, Jagoda Banjanin napravila propust jer nije odbornicima rekla tačan dan i čas nastavka prekinute sednice. Novoizabrano rukovodstvo će narednog dana doći u opštinu a primopreda dokumentacije obaviće se kada bude stiglo rešenje resornog ministrastva kojim će se potvrditi legalnost svih odluka i nastavka sednice, rekao je Rade Klašnja.

Jagoda Banjanin, predsednica SO Plandište smatra da je sednica koju je danas održalo 12 odbornika nelegalna jer je istog dana, po prijemu zahteva za nastavak prekinute 30. sednice SO Plandištu, predlagačima, u pisanoj formi poslato obaveštenje, da će sednica biti nastavljena u zakonskom roku, najkasnije za 5 dana će biti zakazana a za 15 dana održana. Načelnica opštinske uprave, Gordana Maričić je rekla da je od nje, u dva navrata tražen pečat  i da je rekla da je pečat kod predsednika a da će uredno biti predat nakon zvanično dobijenog mišljenja Ministrastva za državnu upravu i lokalnu samoupravu o legalnosti održane sednice i donetih odluka.

R.Grujesku

Scroll to Top