ЈАВНИ KОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ

На основу члана 43. и 51. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености,   члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2023. годину, у складу са Уредбом о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, Покрајинским акционим планом запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину и Правилником о додели средстава за финансирање спровођења јавних радова на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, Покрајински секретаријат за привреду и туризам, дана 04. маја 2023. године расписује ЈАВНИ KОНКУРС за ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП  ВОЈВОДИНЕ У 2023. ГОДИНИ.

Комплетан текст јавног конурса можете преузети овде.

Правилник о додели средстава за финансирање спровођења јавних радова на територији Аутономне Покрајине Војводине  у 2023. години можете преузети овде.

Пријаву за спровођење јавног рада 2023 можете преузети овде.

Scroll to Top