ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2021. ГОДИНИ

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17 др. Закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13),Правилника о критеријума и начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања (Сл.гласник РС102/15,5/17 и 9/18, Националног акционог плана запошљавања за 2021. годину, Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у 2021 години министра за рад запошљавање,борачка и социјална питања број 550-00-00077/2021-24 од 18.06.2021, а у складу са Локалним акционим планом запошљавања општине Пландиште за 2021 годину и потписаног Споразума о уређивању међусобниx права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања број 3600-101-2/2021 од 2021.године НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ФИЛИЈАЛА ВРШАЦ у сарадњи са ОПШТИНОМ ПЛАНДИШТЕ расписују ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2021. ГОДИНИ.

Комплетан текст Јавног Конкурса можете преузети овде.

Пријаву за спровођење Јавног рада – 2021. можете преузети овде.

Scroll to Top