ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу Решења Општинског већа општине Пландиште  о расписивању Јавног конкурса број 401-105 /2022-III  од  01.07.2022. године и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Службени лист општине Пландиште“ број 8/2022), Општинско веће општине  Пландиште расписује Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији општине Пландиште за 2022. годину.

Комплетан текст Јавног конкурса можете преузети овде.

Прилог 1 – пријавни образац можете преузети овде.

Прилог 2 – листу привредних субјеката можете преузети овде.

Прилог 3 –изјаву о увиду, прибављању и обрадити података о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни у поступку одлучивања можете преузети овде.

Прилог 4 – критеријуме за избор пројеката можете преузети овде.

Комплет прилога 1, 2, 3 и 4 у word формату можете пруезети овде.

ОБАВЕШТЕЊЕ

Продужава се рок за подношење пријава по Јавном конкурсу за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији општине Пландиште за 2022. годину, број 401-104 /2022-III од 01.07.2022. године, до 01.08.2022. године у 15 часова.

Прелиминарну ранг листу крајњих корисника за суфинансирање мера енергетске санације можете преузети овде.

Коначну ранг листу крајњих корисника за суфинансирање мера енергетске санације можете преузети овде.

Scroll to Top