РЕШЕЊЕ О УСВАЈАЊУ КОНАЧНЕ ЛИСТЕ ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА – ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ

На основу члана 20. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 69. и 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије („Службени гласник РС“, број  40/2021), члана 63. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број: 30/2018) и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП1/22 („Службени лист општине Пландиште“, број  8/2022) Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној 01.07.2022. године, доноси Решење о усвајању коначне листе директних корисника–привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације.

Решење можете преузети овде.

Scroll to Top