ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПЛАНДИШТУ

На основу члана 27. Закона о јавној својини („Сл. Гласник РС“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014, 104/2016 – др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“ бр. 16/2018), члана 12. Одлуке о висини закупнине за пословни простор („Службени лист општине Пландиште“ број 23/2016) и члана 59 Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“ бр. 30/2018), председник општине Пландиште дана 06.10.2021. године  расписује  ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПЛАНДИШТУ.

Комплетан текст Јавног огласа можете преузети овде.

Пријаву за учешће у јавном поступку можете преузети овде.

Scroll to Top