Министарствоза људска и мањинска права и друштвени дијалог у сарадњи са Министарством правде упућује Јавни позив организацијама цивилног друштва за чланство у Радној групи за израду Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2023-2028. године и Акционог плана за њено спровођење.
Рoк зa пoднoшeњe пријава траје од 17. фебруара до 10. марта 2022. године.
Заинтересоване организације цивилног друштва дужне су да своју пријавну документацију у назначеном року доставе искључиво електронским путем на имејл адресе sek.scd@minljmpdd.gov.rs и ivana.todorovic@mpravde.gov.rs сa нaпoмeнoм: „Национална стратегија за борбу против корупције за период од 2023-2028. године и Акциони план за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције за период од 2023-2028. године”.
Више информација можете пронаћи на следећем линку: https://www.minljmpdd.gov.rs/konkursi-javni-pozivi-47.php.