НАЈАВА 16. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА

Шеснаеста седница Скупштине општине Пландиште заказана је за четвртак, 24.02.2022. године и биће одржана у ДАК-у, у свечаној сали Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште, због мера на превенцији и спречавању ширења корона вируса.

На дневном реду предстојеће седнице је осам тачака. Одборници ће прво разматрати предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2022. годину а након тога и предлог Одлуке о грађевинском земљишту. Следе предлози Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Пландиште за 2022. годину, измена Одлуке о комуналном реду, Образовање Комисије за планове, образовање Стручне комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, измена Решења Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде од 7. децембра 2020. године и сагласност на измене и допуне Статута Културно-образовног центра „Вук Караджић“ Пландиште.

Последња тачка су текућа питања.

Scroll to Top