ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ КОЈИ ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ ПУТУЈУ

На основу члана 9 Одлуке о буџету општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 35/2017 и 8/2018) , члана 55 става 4. Одлуке о социјалној заштити општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 25/2017), члана 39 Одлуке о организацији Општинске управе општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, број 8/2018) члана 2 Решења о утврђивању висине регресирања трошкова превоза редовних ученика средњих школа са подручја општине Пландиште који повремено/викендом путују од места становања до места школе за период септембар – децембар 2018.године („Службени лист општине Пландиште“, број 15/2018), а у вези са чланом 4 Правилника о финансирању дела трошкова превоза   ученика средњих школа у међумесном саобраћају („Службени лист општине Пландоиште“, број 15/2018),  Општинска управа Пландиште, дана 03.08.2018. године, расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ  КОЈИ ПОВРЕМЕНО/ВИКЕНДОМ ПУТУЈУ.

Комплетан текст Jавног позива можете погледати овде.

Scroll to Top