ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ НАМЕЊЕНЕ ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА КОЈЕ СУ БИЛЕ КОРИСНИЦИ ПРОГРАМА КУПОВИНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И АП ВОЈВОДИНЕ, А НИСУ ДОБИЛЕ ДОДАТНУ ПОМОЋ НАМЕЊЕНУ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ ПРЕДМЕТНЕ СЕОСКЕ КУЋЕ У ВИДУ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ДРУГЕ ОПРЕМЕ

На основу члана 8. став 1. алинеја 1. и члана 12. Правилника о раду Комисије за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања породица избеглица који су били корисници програма куповине сеоске куће са са окућницим из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине, а нису добиле додатну помоћ намењену за поправку или адаптацију предметне сеоске куће у виду грађевинског материјала и друге опреме бр. 9-13/ IV-03-2022 од 21.07.2022. године, а у вези са Уговором о сарадњи на реализацији помоћи за побољшање услова становања породица избеглица које су биле корисници програма куповине сеоске куће са окућницом, без додатне помоћи намењене за поправку или адаптацију предметне сеоске куће у виду грађевинског материјала и друге опреме, из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине, закљученог  између  Комесаријата  за  избеглице  и  миграције (у даљем тексту: Комесаријат)  и општине Пландиште (у даљем тексту: Општина), заведеног код Комесаријата  под бројем 9-9/813 од 28. октобра 2021. године, а код Општине под бројем 9-32/2021-II од 22. октобра 2021. године, Комисија за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања породица избеглица које су биле корисници програма куповине сеоске куће са окућницом из средстава буџета Републике Србије и АП Војводине, а нису добиле додатну помоћ намењену за поправку или адаптацију предметне сеоске куће у виду грађевинског материјала и друге опреме, (у даљем тексту: Комисија), дана 21.07.2022. године, расписује Јавни позив за избор корисника за доделу помоћи намењене побољшању услова становања породица избеглица које су биле корисници програма куповине сеоске куће са окућницом из средстава буџета републике србије и ап војводине, а нису добиле додатну помоћ намењену за поправку или адаптацију предметне сеоске куће у виду грађевинског материјала и друге опрем.

Комплетан текст Јавног позива можете прузети овде.

Scroll to Top