ОБАВЕШТЕЊЕ

Продужава се рок за подношење пријава по Јавном конкурсу за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде  на територији општине Пландиште за 2022. годину, број 401-104 /2022-III од 01.07.2022. године, до 01.08.2022. године у 15 часова.

Scroll to Top