На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 59. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 8. Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину („Сл.лист општине Пландиште“, број 29/2018),  Председник општине Пландиште,  расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ.

Пријаве се подносе до 18. фебруара 2019. године.

Комплетан текст Јавног позива можете преузети овде.

Пријаву за Јавни позив можете преузети овде.