КОНКУРС ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ КОЈИ НИСУ УЧЕСТВОВАЛИ НА ПРЕТХОДНОМ КОНКУРСУ

На  основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 63. и члана 149. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 3. Одлуке о новчаној помоћи студентима са територије општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 27/2016) и Закључка о расписивању Конкурса бр. 612-5/2019-III oд 08.02.2019. године, Општинско веће општине Пландиште, на седници одржаној 08.02.2019. године, расписује КОНКУРС ЗА НОВЧАНУ ПОМОЋ СТУДЕНТИМА СА ПОДРУЧЈА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019 ГОДИНУ КОЈИ НИСУ УЧЕСТВОВАЛИ НА ПРЕТХОДНОМ КОНКУРСУ

Комплетан текст Конкурса можете преузети овде.

Пријаву на Конкурс можете преузети овде.

Предлог листе студената можете погледати овде.

Scroll to Top