ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 59. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“, бр. 30/2018) и члана 8. Одлуке о буџету општине Пландиште за 2021. годину („Сл. лист општине Пландиште“, број 33/2020, 14/2021 и 27/2021),  Председник општине Пландиште,  расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СТУДЕНАТА КОЈИ СВАКОДНЕВНО ПУТУЈУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ.

Комплетан текст Јавног позива можете преузети овде.

Образац Пријаве можете преузети овде.

Scroll to Top