ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХУ 2024. ГОДИНИ

На основу члана 43. став 1. тачка 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РСˮ, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон, 113/17 и 49/2021), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РСˮ, бр. 36/09, 32/13 и 14/22 – др. закон), Акционог плана за период од 2024. до 2026. годинe, за спровођење Стратегије запошљавања у Републици Србији за период од 2021. до 2026. године („Сл. гласник РСˮ, број 22/24) и чл. 30., 35. и 129. Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РСˮ, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), дана 05. априла 2024. године Национална служба за запошљавање расписује Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2024. години.

Комплетан текст Јавног позива можете преузети овде.

Неопходну документацију можете преузети овде.

Информације о мери, делатностима које не могу бити субвенционисане и степену развијености ЈЛС у Републици Србији, могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 29. новембра 2024. године.

Scroll to Top