Коначнa листa студената – кандидата корисника новчане помоћи

На основу члана 6. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за доделу новчане помоћи студентима број: 612-13/2018-II од 10.10.2018.године, Комисија за доделу новчане помоћи студентима са територије општине Пландиште на седници одржаној дана 06.12.2018. године утврдила је Коначну листу студената – кандидата корисника новчане помоћи.

Коначну листу можете погледати овде.

Scroll to Top