ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ И ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОМОЋИ У ВИДУ НАБАВКЕ ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ИЛИ ДРУГОГ МАТЕРИЈАЛА

Комисија за избор корисника за доделу помоћи избеглицама на територији општине Пландиште, за куповину сеоских кућа са окућницом и грађевински или други материјал и опрему потребну за поправку, адаптацију или опремање предметне сеоске куће са окућницом, дана 06.12.2018. године, расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за доделу помоћи избеглицама на територији општине Пландиште.

Предмет јавног позива је решавање стамбених потреба избеглица кроз куповину 4 сеоске кућe и доделу пакета помоћи за побољшање услова становања избеглица на територији општине Пландиште.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину сеоске куће и доделу пакета помоћи у виду набавке грађевинског материјала или другог материјала и/или опреме потребних за поправку, адаптацију или опремање предметне сеоске куће са окућницом Који не може бити већи од РСД 1.400.000,00 (милиончетристохиљададинара).

Помоћ за куповину сеоске куће одобрава се у максималном износу до РСД 1.200.000,00 (милиондвестахиљададинара). Пакет помоћи одобрава се у максималном износу до РСД 200.000.00 (двестахиљададинара).

Комплетан текст Јавног позива можете преузети овде.

Заинтересована лица подносе пријаве на јавни позив са потребним доказима Комисији Општине Пландиште, у року од 30 дана од дана јавног оглашавања огласној табли и сајту Општине Пландиште.

Образац Пријаве на Јавни позив заинтересована лица могу преузети код Повереника за избеглице Општине Пландиште, соба бр.7. или на сајту Општине www.plandiste-opstina.rs .

Образац Пријаве можете преузети овде.

Пријава и документација се доставља у Услужном центру-писарници Општине Пландиште или путем поште на адресу: Општина Пландиште, Улица Војводе Путника 38, 26360 Пландиште са напоменом „За јавни позив за избеглице – куповина сеоске куће са окућницом.”

Пријаве са потребним доказима се подносе у периоду од 07. децембра 2018. године до 05.јануара 2019 године

Scroll to Top