КОНАЧНА ЛИСТА СТУДЕНАТА – КАНДИДАТА КОРИСНИКА НОВЧАНЕ ПОМОЋИ

На основу члана 6. Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за доделу новчане помоћи студентима основних, мастер и докторских студија број 612-14/2022-03-IV од 19.10.2022.године, Комисија за новчану помоћ студентима са територије општине Пландиште на седници одржаној дана 20.12.2022. утврдила је Коначну листу студената – кандидата корисника новчане помоћи (студенти прве године основних, мастер и докторских студија).

Коначну листу можете преузети овде.

Scroll to Top