На основу члана VI  Правилника о условима и мерилима, поступку и начину рада Комисије за доделу новчане помоћи  студентима број 612-15/2017-II од 29.09..2017.године, Комисија за новчану помоћ студентима са територије општине Пландиште на седници одржаној  24.11.2017. утврдила је Коначну листу студената – кандидата корисника новчане помоћи.

Коначну чисту студената можете погледати овде.