КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОJЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ JАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ У 2023. ГОДИНИ

На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у области јавног информисања (”Службени гласник РС”, бр. 9/22), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 16/16, 8/17 и 6/23), члана 59. Статута општине Пландиште  („Службени лист општине Пландиште”, 30/2018), Одлуке о буџету општине Пландиште за 3 годину („Службени лист општине Пландиште”, бр. 29/2022) и Решења о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пландиште у 2023. години бр. 401-4/2023-II од 10.01.2023. године општина Пландиште расписује

 К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања на територији општине Пландиште у 202
3. години

Комлетан текст Конкурса можете погледати овде.

Обрасци за пријаву на Конкурс:

  • Образац 1 – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања можете преузети овде.
  • Образац 1 – Буџет пројекта можете преузети овде.

Решење o именовању Стручне комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања можете погледати овде.

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пландиште у 2023. години можете преузети ОВДЕ.

Scroll to Top