КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2021. години

На основу чл.19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС”, бр.83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00134/2020-01/2 од 18.01.2021. године, чланова 87. и 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“ бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“ број: 16/16 и 8/17), члана 59. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште”, 30/2018) и Одлуке о буџету општине Пландиштеза 2021. годину („Службени лист општине Пландиште”, бр. 33/2020) Општина Пландиште расписује

К О Н К У Р С
за суфинансирање про
jеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2021. години

Комлетан текст Конкурса можете погледати овде.

Обрасци за пријаву на Конкурс:

  • Образац 1 – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања можете преузети овде.
  • Образац 1 – Буџет пројекта можете преузети овде.

Обрасци за извештавање:

  • Образац 2 – Наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта можете преузети овде.

Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Пландиште у 2021. године можете преузети овде.

Scroll to Top