КОНКУРС за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2020. години

На основу чланова 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), чланова 87, 95, 96. и 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (”Службени гласник РС” бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14), чланa 4. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 16/16 и 8/17), члана 59. Статута општине Пландиште („Службени лист општине Пландиште“ бр. 30/2018), члана 8. Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину („Сл.лист општине Пландиште“, бр. 37/2019) и Решења Комисије за контролу државне помоћи бр. 401-00-00216/2019-01 од 26.12.2019.  године, Председник општине Пландиште расписуjе

К О Н К У Р С
за суфинансирање про
jеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2020. години

 

Комлетан текст Конкурса можете погледати овде.

Пријаву за пројектно суфинансирање из области јавног информисања можете преузети овде.

Буџет пројекта можете преузети овде.

Решење о образовању стручне комисије за оцењивање пројеката у области јавног информисања можете преузети овде.

Решење о додели средстава из буџета општине Пландиште за пројекте којима се остварује јавни интерес у области јавног информисања за 2020. годину можете преузети овде.

 

Scroll to Top