КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА У ОПШТИНИ ПЛАНДИШТЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, број 51/2009,99/2011 – др. закони и 44/2018 – др. закон), члана 28., члана 32. став 6. и члана 44. Закона о црквама и верским заједницама („Сл.гласник РС“, број 36/2006), члана 63. и 149. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, број 30/2018), члана 5.Одлуке о буџету општине Пландиште за 2022. годину („Сл. лист општине Пландиште“, број 37/2019, 3/2020, 36/2021 и 6/2022 ), члана 2. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 19/2016 и 36/2017) и чл. 53. Пословника Општинског већа општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, бр. 40/2019), Општинско веће општине Пландиште на седници одржаној дана 13.05.2022.године, доноси Закључак о расписивању Конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Пландиште за 2022. годину.

Комплетан текст Конкурса можете преузети овде.

Конкурсну документацију можете преузети овде.

 

Scroll to Top