КРЕИРАЊЕМ ЈЕДИНСТВЕНОГ УПРАВНОГ МЕСТА ДО КВАЛИТЕТНИЈИХ УСЛУГА У 11 ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

Београд, 23.11.2022. године

Стална конференција градова и општина (СКГО) и немачка организација за међународну сарадњу Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ), уз подршку Министарства државне управе и локалне самоуправе, потписали суданас у Београду споразуме о сарадњи са 11 локалних самоуправа, којим је обезбеђена подршка за формирање јединствених управних места кроз повезивање поступака. Споразум су потписали Крагујевац, Лесковац, Пожаревац, Ужице, Бачки Петровац, Бечеј, Врбас, Лајковац, Медвеђа, Пландиште и Рача.

Александар Мартиновић, министар државне управе и локалне самоуправе, изјавио је овом приликом да је готово све што се ради у оквиру реформе јавне управе усмерено ка остваривању јединственог циља, а то је да грађани буду задовољни услугама јавне управе. Како је навео, једноставне, брзе и квалитетне услуге које органи директно пружају својим корисницима одраз су свих „унутрашњих реформских процеса и напора“, односно „огледало“ успешности и мерило ефективности и квалитета администрације.

Карстен Мајер-Вифхаузен, стални заменик амбасадорке Савезне Републике Немачке у Републици Србији,нагласио је да Савезна Република Немачка подржава напоре Републике Србије на њеном путу ка чланству у Европској унији. Ова подршка је веома важна  и у домену  реформе јавне управе, а  све у циљу побољшања квалитета живота грађана Републике Србије.

Никола Тарбук, генерални секретар СКГО истакао јe да се заједничке активности заснивају се на препознавању потреба и захтева грађана за ефикаснијим, бржим и свеобухватнијим услугама на локалном нивоу. Формирањем јединствених управних места кроз повезивање поступака који су најчешће повезани животним околностима, односно догађајима, ствара се динамичан институционални оквир који се прилагођава крајњем кориснику, штедећи му новац и време. На једном месту или једним доласком, грађанин би требало да оствари више права и добије јединствену услугу.

Реализацијом подршкествориће се оквир који се ефикасније прилагођава грађанима, али и управу чини отворенијом за промене у организацији посла и доводи до ефикаснијег рада и оптимизацију поступака и уштеда.

Подршка је обезбеђена у оквиру активности „Унапређење квалитета и ефикасности у пружању услуга на локалном нивоу“ коју спроводи СКГО у оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње „Подршка реформи јавне управе у Републици Србији у процесу приступања Европској унији“ који имплементира немачка организација GIZ.

Scroll to Top