ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАФОСТАНИЦЕ 110KV/20KV НАПОНСКОГ НИВОА

На основу члана 46. и 51б. Закона о планирању и изградњи, члана 32, 72. и 73. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања, члана 9. став 5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину и члана 40. став 1. тачка 5. Статута општине Пландиште, Општинска управа Пландиште, упућује Јавни позив грађанима, удружењима, стручној и осталој јавности, за учешће у јавној расправи предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу трафостанице 110kV/20kV напонског нивоа.

Комплетан текст Јавног позива можете преузети овде.

Предлог Одлуке можете преузети овде.

Предлог Решење можете преузети овде.

Scroll to Top