ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ЗА 2020. ГОДИНУ

 Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава организацијама цивилног друштва по Јавном Конкурсу за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште за 2020. годину, утврдила је следећу Листу програма за коју ће бити опредељена средства:

03 – Локално економски развој 80.000,00 рсд

04 – Развој туризма 320.000,00 рсд

06 – Заштита животне средине 200.000,00 рсд

11 – Социјална и дечија заштита 700.000,00 рсд

13 – Развој културе 860.000,00 рсд

14 – Развој спорта и омладине 330.000,00 рсд

На основу Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финасирање програма од јавног итереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, бр. 16/18), Одлуке о буџету општине Пландиште за 2020. годину („Службени лист општине Пландиште“, бр. 37/2019, 03/2020 и 15/2020) и Правилника о финансирању и суфинансирању програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште („Сл.лист општине Пландиште“, бр. 6/2014, 5/2015 и 36/2017), Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава организацијама цивилног друштва објавила је листу вредновања и рангирања пријављених програма по јавном конкурсу за подстицање програма и пројеката од јавног интереса које реализују организације цивилног друштва за 2020. годину.

Јавни Конкурс за подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују организације цивилног друштва на подручју општине Пландиште за 2020. годину број: 401-71/2020-II од 20.05.2020. године објављен је на званичној интернет страници Општине Пландиште.

Председник општине, образовао је Комисију за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава организацијама цивилног друштва Решењем број 02-15/2020-II од 19.05.2020. године.

Комисија за спровођење поступка доделе бесповратних финансијских средстава организацијама цивилног друштва, размотрила је пријављене програме према критеријумима и мерилима које утврђује наведена Уредба и Јавни конкурс и утврдила Листу програма за које ће бити опредељена средстава.

Укупан број пријављених програм је 36, за доделу дотација предложено је свих 36 програм.

ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ

Александра Одавић Мак, дипл. правник, с.р.

Scroll to Top