„ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ 2021-2025“

Општина Пландиште, односно Канцеларија за младе општине Пландиште, аплицирала је на Конкурсу за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада канцеларија за младе, Покрајинског секретаријата за спорт и омладину и добила средства у износу од 240.000,00 динара за израду „Локалног акционог плана за младе 2021-2025“. Пројекат ће бити реализован у партенрству са Удружењем „Иницијатива за Пландиште“ из Пландишта.

Овај пројекат је усмерен на спровођење активности које би довеле до израде новог Локалног акционог плана за младе у општини Пландиште а којим би се унапредио положај младих кроз реализацију програмских активности младих. Досадашњи Локални акциони план за младе истиче 2020 године. У изради ЛАП-а користила би се помоћ експерата који би оспособили младе за формирање тима за израду ЛАП-а, активно укључење младих у процес израде ЛАП-а по методологији GIZ/МОС, организовали фокус групе које би идентификовале потребе младих, дефинисали проблеме,  планирали активности и израде буџета до 2025 године, а све у циљу побољшања положаја младих и повећање активизма кроз реализацију програмских активности. Израдом ЛАП-а за младе по методологији GIZ/МОС, створили би се предуслови за повећање активности младих и у крајњем случају побољшање положаја младих у општини Пландиште. С друге стране обучили би се млади за израду Стратешких докумената и повећао би се степен одговорности младих који би спровођењем планираних активности које су сами осмислили постали активан друштвени чинилац.

Scroll to Top