НАЈАВА 110. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 110. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за петак,  07.06.2019.године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 15 тачака.

После усвајања записника са 108.и 109. седнице Општинског већа Општине Пландиште већници ће прво разматрати и утврђивати Предлог Извештаја о раду Општинског већа општине Пландиште за 2018.годину,а након тога и Утрврђивање Предлог Одлуке о изменама идопунама Одлуке о буџету општине Пландниште (други допунски буџет). Након тога већници ће разматрати Извештаје о раду и Извештаје о финансијском пословању за 2018.годину, прво Извештај Историјског архива Бела црква, па Извештај Народне билиотеке Пландиште, Извештај Културно образовног центра Пландиште за период од 01.01.2018. до 31.12.2018.године. На дневном реду 110.седнице Општинског већа општине Пландиште је и Разматрање Извршења плана рада Дома здравља „1.октобар“ Пландиште за период 01.01.2018. -31.12.2018.и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извршење плана рада Дома здравља за исти период, Следе, Разматрање Извештаја о раду Центра а социјални рад Пландиште за 2018.годину и Финансијског извештаја за финансирање из општинског буџета за 2018.годину и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду Центра за социјални рад Пландиште и Финансијског извештаја за финансирање из општинског буџета за 2018.годину,  Разматрање Извештаја и Финансијског извештаја Црвеног крста Пландиште за 2018.годину и утврђивање ПРЕДЛОГА Решења о давању сагласности на Извештај о раду и Финансијски извештај Црвеног крста за 2018.годину као и Разматрање Финансијског извештаја Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште од 01.јануара до 31.децембра 2018.године и утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Финансијски извештај Предшколске установе „Срећно детињство“ Пландиште од 01.јануара до 31.децембра 2018.године.

На дневном реду предстојеће седнице су и :Предлог Решења о поверавању реализације пројект Санација чворишта на водоводној мрежи у Пландишту (Фаза II) Јавном предузећу „полет“ Пландиште, Предлог Правилника о измени Правилника о додлеи једнократне помоћи у натури у општини Пландиште и Предлог Решења о измени Решења о именовању комисије за доделу једнократне помоћи у  натури у општини Пландиште.

            Претпоследња и последња тачка су захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица и текућа питања.

Scroll to Top