ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА 13/2019 – „НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ“

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Општина Пландиште, ул. Војводе. Путника бр.38, Пландиште, позива понуђаче да поднесу писану понуду за јавну набавку добара: „НАБАВКА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ“.

Позив за подношење понуда можете преузети овде.

Комплетну Kонкурсну документацију можете преузети овде.

Одлуку о обустави поступка можете преузети овде.

Обавештење о обустави поступка можете преузети овде.

Scroll to Top