НАЈАВА 150. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Екстерна ревизија завршног рачуна за 2023.

Нова, 150. седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за среду, 07.02.2024. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 9 тачака. Већници ће прво утврђивати Предлога Одлуке о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџету Општине Пландиште за 2023. годину а након тога и Предлога Решења о давању сагласности на Уговор о јавно – приватном партнерству за поверавање обављања комуналне делатности зоохигијене – спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији општине Пландиште, предлога Решења о давању сагласности на Статут историјског архива Бела црква, Предлога Решења о давању сагласности на Извештај о раду Интерресорне комисије (ИРК) за процену потреба за додатним образовањем, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом и предложеним и пруженим подршкама за 2023. годину. Чланови Већа ће затим разматрати Предлог Закључка о усвајању Програма унапређења социјалне заштите у Општини Пландиште за 2024. годину, Предлог Програма отуђења непокретности у јавној својини општине Пландиште за 2024. годину, Предлог Решења о измени Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја општине Пландиште и Предлог кандидата за председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Полет“ Пландиште.

Scroll to Top