ИЗВЕШТАЈ СА 150. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Екстерна ревизија завршног рачуна за 2023.

Последња, 150. седница Општинског већа општине Пландиште одржана је 07.02.2024. године. Седницом је председавао председник Општине, Јован Репац. Пре почетка усвајања, председник је већницима предложио допуну дневног реда са још три тачке, предлогом Решења о образовању Комисије за планове, Предлогом Решења о коришћењу плаћеног одсуства због добровољног давања крви и предлогом Решења о употреби текућих буџетских резерви за потребе Општинске управе Пландиште. Већници су једногласно усвојили допуну дневног реда.

Након тога прво је разматран предлог Одлуке о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџету Општине Пландиште за 2023. годину а затим и предлози Решења о давању сагласности на Уговор о јавно–приватном партнерству за поверавање обављања комуналне делатности зоохигијене-спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији општине Пландиште, предлог Решења о давању сагласности на Извештај о раду Интерресорне комисије (ИРК) за процену потреба за додатним образовањем, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом и предложеним и пруженим подршкама за 2023. годину.

Већници су разматрали и предлоге Закључка о усвајању Програма унапређења социјалне заштите у Општини Пландиште за 2024. годину, Програма отуђења непокретности у јавној својини општине Пландиште за 2024. годину, Решења о измени Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја општине Пландиште и предлог кандидата за председника Надзорног одбора Јавног предузећа „Полет“ Пландиште. Сви предлози усвојени су једногласно. Поред чланова Општинског већа, седници је присуствовао и заменик председника Општине, Душан Ћурчић по функцији и члан и в.д. начелника Општинске управе, Игор Ђорђевски.

Scroll to Top