Нова, 20. седница Скупштине општине Пландиште заказана је за петак, 20.04.2018. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 12 тачака.

Одборници Скупштине општине Пландиште ће прво разматрати Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2018. годину (први допунски буџет) а након тога и Предлог Одлуке о организацији Општинске управе Општине Пландиште и Предлог Одлуке о суоснивању Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево. Одборници ће разматрати на 20. седници СО Пландиште разматрати и Предлог Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Пландиште. На дневном реду је и Предлог Решења о давању сагласности на Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у општини Пландиште и давање овлашћења председнику Општине Пландиште да потпише Уговор о јавно-приватном партнерству.

У сазиву за предстојећу седницу СО Пландиште су и Предлози Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за кадровска, административна питања и радне односе,  Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за финансије, урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине и Решења о разрешењу и именовању члана Одбора за информисање.

Последња тачка су Одборничка питања.

Комплетан Сазив за предстојећу седницу Скупштине општине Пландиште можете погледати овде.