НАЈАВА 20. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 20. седница Скупштине општине Пландиште заказана је за петак, 20.04.2018. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 12 тачака.

Одборници Скупштине општине Пландиште ће прво разматрати Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Општине Пландиште за 2018. годину (први допунски буџет) а након тога и Предлог Одлуке о организацији Општинске управе Општине Пландиште и Предлог Одлуке о суоснивању Јавног предузећа „Урбанизам“ Панчево. Одборници ће разматрати на 20. седници СО Пландиште разматрати и Предлог Одлуке о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Пландиште. На дневном реду је и Предлог Решења о давању сагласности на Уговор о јавно-приватном партнерству за вршење услуга реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у општини Пландиште и давање овлашћења председнику Општине Пландиште да потпише Уговор о јавно-приватном партнерству.

У сазиву за предстојећу седницу СО Пландиште су и Предлози Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за кадровска, административна питања и радне односе,  Решења о разрешењу и именовању члана Комисије за финансије, урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине и Решења о разрешењу и именовању члана Одбора за информисање.

Последња тачка су Одборничка питања.

Комплетан Сазив за предстојећу седницу Скупштине општине Пландиште можете погледати овде.

Scroll to Top