ОБАВЕШТЕЊЕ О СПРОВОЂЕЊУ СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

У периоду од 23.04.2018. – 05.05.2018. године ПРЕДУЗЕЋЕ “ЕКО-САН” д.о.о Земун вршиће СИСТЕМАТСКУ ДЕРАТИЗАЦИЈУ на територији Општине Пландиште.

Први третман вршиће се у јавним установама на територији општине Пландиште, затим на локалитетима на територији Општине Пландиште, који обухватају канале на територији урбаног дела општине као и канализациони систем, односно шахтови (580 комада), Постројење за пречишћавање отпадних вода насеља Пландишта и Хајдучица, Депонија у Пландишту, водозахвати у свим насељеним местима.

Систематска дератизација у количини од 1 кг по домаћиству у свим насељеним местима општине.

За сузбијање користи се биоцидни препарат на бази (Бродифакума) „или одговарајуће“ у следећим формулацијама: Пелете, формулација Парафина (парафински мамац) или зрно, који се ставља у промет у складу са законом.

Све информације могу се добити на бројеве телефона:

064/8121142  – Слободан Поповић

062/8098620 –  Наташа Боројевић

Scroll to Top