НАЈАВА 21. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Трећи ребаланс општинског буџета

Двадесетпрва (21.) седница Скупштине општине Пландиште заказана је за петак, 28.10.2022. године и одржаће се у Свечаној сали Културно образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште.

На дневном реду предстојеће седнице укупно је 11 тачка. Одборници ће прво разматрати предлог Одлуке о трећим изменама и допунама Одлуке о буџет општине Пландиште за 2022. годину (Трећи ребаланс) а након тога ће се разматрати Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за период јануар-септембар 2022. године. Следе, Предлог Одлуке о изради измена и допуна Просторног плана општине Пландиште, предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину на територији општине Пландиште, предлог Одлуке о измени Одлуке о обезбеђивању јавног осветљења и предлог Одлуке о поверавању послова одржавања улица, путева и других јавних површина у зимском периоду.

На дневном реду предстојеће седнице Скупштине општине разматраће се Извештај о раду предшколске установе „Срећно детињство“ за радну 2021/ 2022.годину, Годишњи план рада ПУ „Срећно детињство за радну 2022/2023. годину, Предлог Решења о разрешењу чланова Управног одбора ПУ “Срећно детињство“, Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора ПУ “Срећно детињство“ и Предлог Решења о именовању чланова Локалног савета родитеља општине Пландиште.

Scroll to Top