ИЗВЕШТАЈ СА 99. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Ускоро на Скупштини Трећи ребаланс буџета

Oдржана je 99. седница Општинског већа општине Пландиште којом је председавао председник општине, Јован Репац. Пре усвајања сазива седнице, председавајући је предложио допуну дневног реда са две тачке. Присутни већници усвојили су дневни ред са укупно 13 тачака.

Већници су прво  утврдили Предлог Одлуке о трећим изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2022. годину, односно Трећи ребаланс буџета у овој години. У вези са овом тачком дневног реда је речено да се буџет коригује навише због прилива средстава и то за 6.635.000,00 динара тако да је висина буџета са овом корекцијом за 2022. годину нешто више од 779 милиона динара. До ове корекције је дошло захваљујући средствима које је Општина добила за реализацију 3 пројекта.

Након тога је разматран Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Пландиште за период јануар-септембар 2022. године. У овом периоду извршења буџета Општина је остварила суфицт у износу од 52 милиона динара.

Већници су затим утврдили Предлог Одлуке о изради измена и допуна Просторног плана општине Пландиште који се ради због усклађивања планског документа са фактичким стањем на терену и односи се на могућност промене намена површина у 8 насељених места. Утврђена је и измена Одлуке о јавном обезбеђивању јавног осветљења као и Одлуке о матичним подручјима на територији општине Пландиште која убудуће предвиђа 2 матична подручја, Пландиште и Велику Греду.

На дневном реду 99. седнице Општинског већа били су и предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о организавији и систематизацији радних места у Општинској управи и посебним организацијама општине Пландиште и предлог Закључка о расписивању Конкрса за новчану помоћ студентима прве године основних, мастер и докторских студија са територије општине Пландиште као подстицај за даље школовање. На 99. седници Општинског већа разматран је Извештај о раду предшколске установе „Срећно детињство“ за радну 2021/ 2022. годину а након тога је утврђен предлог Решења о давању сагласности на Годишњи план рад ПУ “Срећно детињство“ Пландиште. Већници су усвојили предлог Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2023. годину којом цене остају непромењене, исте као и прошле године. Након тога је усвојен и предлог Одлуке да се ЈП “Полет“ Пландиште повере послови обављања комуналне делатности одржавање улица, путева и других јавних површина у зимском периоду на територији општине Пландиште. Већници су разматрали и захтеве и молбе грађана, удружења и других правних лица и текућа питања.

Сви предлози усвојени су једногласно.

Scroll to Top