НАЈАВА 27. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Нова, 27. седница Скупштине општине Пландиште заказана је за четвртак,  18.04.2019. године. За дневни ред предстојеће седнице предложене су 33 тачке. Одборници ће прво разматари Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Пландиште за 2019. годину (Први допунски буџет). Након тога следе Предлог Одлуке о месним заједницама на територији општине Пландиште, Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине Пландиште, Предлог Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина на територији општине Пландиште, Предлог Одлуке о престанку важења Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине, Предлог Одлуке о престанку важења Одлуке о одређивању висине закупнине за коришћење јавних површина и осталог земљишта у јавној својини за постављање привремених објеката, Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у Општинској управи општине Пландиште, Предлог Одлуке о измени Одлуке о општи, правилима кућног реда у стамбеим и стамбено-пословним зградама на територији општине Пландиште као и Предлог Олуке о погребним делатностима.

Након тога, одборници ће разматрати и одлучивати о Извештајима о раду и финансијским извештајима за 2018. годину МЗ Банатски Соколац, МЗ Барице, МЗ Велика Греда, МЗ Велики Гај, МЗ Дужине, МЗ Јерменовци, МЗ Купиник, МЗ Маргита, МЗ Марковићево, МЗ Милетићево, МЗ Пландиште, МЗ Стари Лец и МЗ Хајдучица.

Одборници СО Планддиште ће одлучивати и разрешењима и именовањима у више одбора. Прво, о Предлогу Решења о разрешењу, а након тога и именовању члана Школског одбора Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Хјдучица, о Предлогу Решења о разрешењу и именовању председника Управног одбора Културно-образовног центра „Вук Караџић“ Пландиште, о Предлогу Решења о разрешењу и именовању председника Комисије за месне заједнице, о Предлогу Решења члана Мандатно имунитетне комисије и о Предлогу Решења члана Комисије за кадровска, административна питања и радне односе.

Последња тачка су  Одборничка питања.

Комплетан Сазив за 27. седницу СО Пландиште можете погледати овде.

Scroll to Top