НАЈАВА 30. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

ЈАВНО–ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ОПШТИНЕ

Нова, 30. седница Скупштине општине Пландиште заказана је за понедељак, 19.02.2024. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 7 тачака.

Одборници ће прво разматрати Предлога Одлуке о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџету Општине Пландиште за 2023. годину а наком тога и Предлог Решења о давању сагласности на Уговор о јавно–приватном партнерству за поверавање обављања комуналне делатности зоохигијене-спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији општине Пландиште.

На дневном реду предстојеће седнице СО Пландиште је и Предлог Решења о разрешењу директора Јавног предузећа „Полет“ Пландиште а нако тога и о именовању в.д. директора ЈП „Полет“ Пландиште, предлог Програма отуђења непокретности у јавној својини општине Пландиште за 2024. годину, Предлог Решења о образовању Комисије за планове и Предлог Решења о именовању председника Надзорног одбора ЈП „Полет“ Пландиште.

Scroll to Top