НАЈАВА 31. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Тридесет прва седница Општинског већа општине Пландиште заказана је за петак, 09.07.2021. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 15 тачака.

Већници ће на овој седници прво разматрати Извештаја о пословању ЈП “Полет“ Пландиште о коришћењу средстава из буџета општине Пландиште за ЈП “Полет“ Пландиште за 2020. годину а након тога ће утврђивати предлог Решења о давању сагласнoсти на Извештај о пословању за 2020. годину са Извештајем о коришћењу средстава из буџета општине Пландиште за ЈП „Полет“ Пландиште за 2020. годину.

Након тога, већници ће утврђивати предлоге: Одлуке о изради измена и допуни Просторног плана општине Пландиште и Одлуке о изради измена и допуна Плана генералне регулације насеља Пландиште. У сазиву су и предлози Правилника о суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова након чега ће разматрати и предлог Решења о образовању Комисије за Реализацију мера енергетске санације.

Већници ће разматрати и предлоге Решења о образовању Комисије за спровођење јавног конкурса за расподелу буџетских средстава црквама и верским заједницама, Закључка о расписивању конкурса за доделу средстава црквама и верским заједницама у општини Пландиште за 2021. годину, Решења о одређивању доктора медицине, Јоване Николић за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти, Решења о одређивању доктора медицине, Аните Франић за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти, Решење о утврђивању престанка права доктора медицине за стручно утврђивање времене и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потвде о смрти, Решење о давању сагласности на Допуну Програма унапређења доступности здравствене заштите старим лицима и деци ромске националности општине Пландниште радом теренских служби у 2021. години, Решења о одобрењу средстава Дому здравља „1. Октобар“ Пландиште за финансирање одређеног броја радника у 2021. одини и Решење о употреби текуће буџетске резерве за потребе Народне библиотеке Пландиште.

Последња тачка су, захтеви и молбе грађана, удружења и других правних лица и текућа питања.

Scroll to Top