На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину (,,Службени гласник РС”, бр. 149/20 и 40/21) члана 3. Закона о министарствима   (,,Службени гласник РС”, бр. 128/20) и Уредбе Владе Републике Србије 05 број 110-5966/2021 од 24. јуна.2021. године Република Србија Министарство за бригу о селу расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ. (https://www.mbs.gov.rs/konkursi.php)

Програм доделe бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом на територији Републике Србије за 2021. годину.

Текст јавног конкурса

Образац пријаве

Изјава