НАЈАВА 31. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

НОВА СЕДНИЦА У ПОНЕДЕЉАК, 29.АПРИЛА

Нова, 31. седница Скупштине општине Пландиште заказана је за понедељак, 29.04.2024. године. За дневни ред предстојеће седнице предложено је 7 тачака.

Одборници ће прво разматрати Предлога Одлуке о допуни образложења Одлуке о буџету општине Пландиште за 2024. годину и предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Народне библиотеке Пландиште а након тога и предлог Решења о давању сагласности на Статаут Историјског Архива Бела Црква, предлог Решења о давању сагласности на Финансисјки план Историјског архива Бела Црква за 2023. годину, предлог Решења о давању сагласности на Измену Правилника о репрограму дуга Јавног предузећа „Полет“ Пландиште, предлог Решења о образовању Стручне комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и предлог Решења о утврђивању престанка права доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавања потврде о смрти.

Scroll to Top